dnes je Sobota, 24 Júl 2021

ZobrazitcalculatorVypočítajte si svoju

úsporu betónu

  Výpočet úspory

  Výpočet úspory betónu pri použití úspornej betónovej tvárnice UT.

  • usporna betonova tvarnicaUT 12
  • usporna betonova tvarnicaUT 20
  • usporna betonova tvarnicaUT 30
  • POČET TVÁRNIC REALIZÁCIE1 ks
  • ROZMERY REALIZÁCIE1 x 1 m
  • CENA BETÓNU V € ZA m3
  • POTREBNÉ MNOŽSTVO BETÓNU1 m3
  • UŠETRENÉ MNOŽSTVO BETÓNU1 m3
  • min. finančná úspora: 1
   Suma finančnej úspory nezohľadňuje ďalšie náklady (napr. na dopravu, pomocný materiál, práce a pod.), ktoré sa nedajú paušálne vyčísliť.
   Reálne teda pri stavbe s našimi úspornými tvárnicami ušetríte podstatne viac.
               
             
     
  Počet tvárnic potrebných na realizáciu nastavenej plochy.
  Cena za 1 m3 betónu. Prednastavená priemerná trhová cena v Slovenskej republike. Vzhľadom na regionálne rozdiely si ju môžete upraviť.Zadávajte celé číslo bez centových položiek.
  Údaj uvádza množstvo betónu potrebného na vyplnenie úsporných tvárnic.
  Údaj uvádza množstvo reálne ušetreného betónu pri použití úsporných tvárnic oproti bežne dostupným debniacim tvárniciam.
           
                       
                         
   
   
                x  

  Plocha steny: 1 m2