dnes je Sobota, 24 Júl 2021

ZobrazitcalculatorVypočítajte si svoju

úsporu betónu

  Služby

  Doprava

  V rámci prešovského a košického kraja Vám zabezpečíme dopravu tovaru na miesto podľa Vašich požiadaviek. Informácie o cenách dopravy získate priamo v našej výrobnej prevádzke vo Veľkom Šariši.

  Pracovný postup

  Výstavba z úsporných betónových tvárnic je veľmi jednoduchá. Úsporné betónové tvárnice sa presne prekladajú, čím vznikajú otvory na tvárniciach, ktoré vytvárajú od spodnej rady akýsi betónový stĺpik každých 25 cm a tu vzniká otvor, ktorý sa zalieva betónom. Do daného otvoru sa vkladá na spevnenie armatúra / železo roxor o priemere č. 10 až 12. Pri výstavbe jedného napríklad trojmetrového oplotenia alebo múru postačuje jeden fúrik betónovej zmesi, veľmi úsporné a efektívne a hlavne rýchle riešenie. Identické otvory na zalievanie sú samozrejme podľa veľkosti tvárnic rôzne, čím je širšia tvárnica, tým je väčší otvor na zalievanie.

  Zalievanie tvárnic

  Úspornú betónovú tvárnicu (UT) je možné použiť aj ako klasickú debniacu tvárnicu, a to pri stavbách väčšieho rozsahu. V takomto prípade tvárnice zalievate celé betónovou zmesou a pracujete spôsobom klasického strateného debnenia.

  Všeobecné zásady výstavby oplotenia

  • Pri výstavbe oplotenia je nutné klásť dôraz na bezchybnú kvalitu základového pásu.
  • Základový pás musí byť v nezámrznej hĺbke minimálne 80 cm pod úrovňou terénu a musí byť zohľadnené následné zaťaženie múrom a miestne klimatické podmienky.
  • Základový pás by mal byť zhotovený z betónu triedy B20. Základ je nutné armovať oceľovými prútmi.
  • Šírka základu musí byť väčšia, ako šírka oplotenia.
  • Pred vyliatím základu je vhodné osadiť oceľové prúty podľa umiestnenia pilierov. Vrchnú časť základu je nutné odizolovať kvôli zemnej vlhkosti.
  • Po uložení tvárnic vyplníme dutiny tvárnic betónom triedy B20. Vložený betón hutníme vpichmi oceľovým prútom.
  • Pri armovaní oplotenia musíme brať ohľad na výšku oplotenia, zaťaženie vetrom, použitý typ plotovej tvárnice zavesenie brány a bránky.
  • Hotové oplotenia prekryjeme vhodným typom striešok, ktoré lepíme na mrazuvzdorné lepidlo. Spoje striešok zasilikónujeme.